บริการก่อนการขายและหลังการขายสะดวกสบายกับอีกหลากหลายบริการจากเกษตรพัฒนาไอ้หนุ่มไวไฟ

 1. บริการให้คำปรึกษาเรื่องรถเกี่ยวนวดข้าวก่อนการตัดสินใจซื้อ พร้อมบริการเกี่ยวข้าวสาธิตเพื่อชมสมรรถนะก่อนการตัดสินใจซื้อ
 2. บริการให้ความรู้กับผู้ใช้รถเกี่ยวนวดข้าว มีการจัดอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และการสร้างความสำเร็จในการประกอบธุรกิจรับจ้างเกี่ยวข้าว
 3. บริการอะไหล่แท้เกษตรพัฒนา มั่นใจคุณภาพและความทนทาน ให้คุณง่ายและสบายกว่ากับช่องทางการซื้ออะไหล่ทั่วประเทศ ณ ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่ายของเกษตรพัฒนา
 4.  บริการสายด่วนเกษตรพัฒนา Call Center 
   เกษตรพัฒนาภูมิใจเสนอบริการดูแลเอาใจใส่รถเกี่ยวนวดข้าวของคุณ เป็นพิเศษทุกวัน เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและให้บริการแนะนำและสั่งจองสินค้า-อะไหล่แท้เกษตรพัฒนา,นัดหมายการเข้ารับบริการ  
   ตรวจเช็คล่วงหน้า และนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคุณที่เป็นหนึ่งในครอบครัวเกษตรพัฒนา
 5.  บริการหลังการขายรวดเร็วทันใจ โดยทีมวิศวกรและช่างบริการที่ชำนาญงานรับบริการทั้งภายในและภายนอกสถานที่

ข้อแนะนำในการเข้ารับบริการ

"เมล็ดข้าวทุกเมล็ด เกษตรพัฒนาใส่ใจคุณ" ด้วยการบริการที่เป็นกันเอง รู้และเข้าใจคนสู้งานกับบุคลากรที่ใส่ใจในการดูแลคุณดุจครอบครัวเดียวกัน กับครอบครัวเกษตรพัฒนา 
ให้คุณมั่นใจในการนำรถเกี่ยวนวดข้าวเข้ารับบริการที่รวดเร็วทันใจ โดยทีมวิศวกรและช่างบริการที่ชำนาญงาน 

การนำรถเกี่ยวนวดข้าวเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพตามระยะการทำงานเก็บเกี่ยวของแต่ละฤดูกาลนั้น เป็นสิ่งที่คุณลูกค้าเจ้าของรถเกี่ยวนวดข้าว ต้องปฏิบัติเพื่อบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าวให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยท่านแสดงบัตรรับประกันคุณภาพทุกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย การรับประกันคุณภาพอย่างครบครัน

การเตรียมความพร้อม เพื่อให้รถเกี่ยวของคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าวได้อย่างมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของนา ลดต้นทุนให้กับเสี่ยไวไฟ ด้วยโปรแกรมบริการการตรวจเช็คสภาพ ตามระยะการทำงานเก็บเกี่ยว ของแต่ละฤดูกาล

โปรแกรมการตรวจเช็คสภาพฟรี

  30 วัน   90 วัน   180 วัน  
ระบบเกี่ยว xxxx บาท xxxx บาท xxxx บาท
ระบบนวด xxxx บาท xxxx บาท xxxx บาท
ช่วงล่าง xxxx บาท xxxx บาท xxxx บาท
เครื่องยนต์ xxxx บาท xxxx บาท xxxx บาท
ไฮโดรลิค xxxx บาท xxxx บาท xxxx บาท

ศูนย์บริการเกษตรพัฒนา จะให้บริการตรวจเช็คสภาพฟรี ตามระยะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ยกเว้น   ค่าน้ำมันหล่อลื่น

           สารหล่อลื่นและอะไหล่ ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานปกติ

โดยคุณลูกค้าเจ้าของรถเกี่ยวทุกรุ่น ของเกษตรพัฒนาไอ้หนุ่มไวไฟ นำรถเกี่ยวนวดข้าวเข้ารับบริการตามระยะเวลาการทำงานเก็บเกี่ยว ที่กำหนดแล้ว ซึ่งท่านสามารถทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการเกษตรพัฒนา พิษณุโลก สุรินทร์ ชัยนาท 

การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน และ สิทธิในการเข้าเคลม

เกษตรพัฒนา ไอ้หนุ่มไวไฟ บริหารงานโดย บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด มีการรับประกันคุณภาพรถเกี่ยวนวดข้าวใหม่ที่ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายเกษตรพัฒนา ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ตามระยะการทำงานเก็บเกี่ยว ที่กำหนดไว้

เริ่มต้นรับประกันคุณภาพ  

เริ่มนับตั้งแต่วันที่คุณลูกค้าเริ่มทำงานเก็บเกี่ยววันแรก ซึ่งคุณลูกค้าจะต้องทำการแจ้งให้กับทางบริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ เพื่อจัดส่งทีมช่างผู้ชำนาญงานบริการแนะนำวิธีการใช้งานรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนาที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการบำรุงรักษารถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนาให้กับคุณลูกค้า

ขอบเขตของการรับประกันคุณภาพ

 1. การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือ การประกอบจากโรงงาน ภายใต้การใช้งานตามปกติของรถเกี่ยวนวดข้าว แต่ละรุ่น ซึ่งสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน ของเกษตรพัฒนา พิษณุโลก ชัยนาท สุรินทร์ 
 2. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้ารับบริการภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงาน
 3. สิทธิ์การรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไป ตามระยะการทำงานเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกเหนือการรับประกันทั่วไป

 1. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น ...
  ค่าปรับตั้งศูนย์ในระบบช่วงล่าง , การเปลี่ยนน้ำยารักษาหม้อน้ำ, สารหล่อลื่น, การเปลี่ยนไส้กรองต่างๆ , ฟิวส์, หลอดไฟ, ลูกปืน, สายพาน เป็นต้น
 2. รถที่ดัดแปลงสภาพหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อการใช้งานที่มิใช่การใช้งานตามปกติของรถเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนาแต่ละรุ่น 
 3. การละเลยหรือขาดการดูแลที่ถูกต้องตลอดจนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง, สารหล่อลื่นหรือสารเคมีที่ผิดจากที่กำหนด ไว้ใน "คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว"
 4. ความเสียหายของพื้นผิวตัวถังรถที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือมิได้เกิดจากการประกอบจากโรงงานเช่น สารเคมี, เกลือ, น้ำยางต้นไม้, หรือจากภัยธรรมชาติ เช่น ลูกเห็บ, พายุฝน, ฟ้าผ่า, น้ำท่วม ฯลฯ
 5. การเสื่อมสภาพของสี (สีซีด, สีตกหรือจางลง, สีผิดเพี้ยน) หรือเกิดสนิมเนื่องจาก การขาดการดูแลรักษา การใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือการขัดเคลือบสีรวมทั้งการจัดเก็บรถ ไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
 6. ความเสียหายของผิวรถยนต์ที่เกิดจากสะเก็ดหินหรือรอยขีดข่วน
 7. ถอดหรือแยกชิ้นส่วนออกจากกัน
 8. การปรับตั้งหรือซ่อมจากศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช้ศูนย์บริการมาตรฐานเกษตรพัฒนาไอ้หนุ่มไวไฟ
 9.  ความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
 10. รถที่ไม่ได้ตรวจสภาพตามระยะการทำงานเก็บเกี่ยว ที่กำหนดไว้ใน"คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว"

Call Center สายด่วนเกษตรพัฒนา 081-2577474

รับปรึกษา ให้คำแนะนำการใช้งาน และ นัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า เพื่อนำรถเกี่ยวนวดข้าวเข้าตรวจสภาพตามระยะการทำงานเก็บเกี่ยว ด้วยวิธีง่ายๆ ค่ะ

 1. Call Center เปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวไว้เตือนความจำ รวมถึงดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งานเมื่อคุณลูกค้าต้องการ ด้วยวิศวกรและช่างผู้ชำนาญงาน

 1. สามารถเช็คคิวที่ว่างได้ล่วงหน้า

 1. สามารถเลือกเวลานัดหมายได้ตามความสะดวกสบายของคุณลูกค้า

 

 1. ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากคุณลูกค้าไม่ต้องนั่งรอคิว เพราะได้ทำการนัดหมายไว้แล้ว และทางศูนย์บริการเกษตรพัฒนาได้จัดเตรียมช่างซ่อม และ ช่างผู้ชำนาญไว้คอยต้อนรับเมื่อลูกค้านำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการตรงตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้ ก็สามารถเริ่มทำการตรวจสภาพได้ทันที โดยช่างผู้ชำนาญจะทำการตรวจสภาพให้เสร็จภายใน............ชั่วโมง

 

 

ไทย