สานส์จากท่านประธานกลุ่มบริษัทในเครือเกษตรพัฒนาคุณชนะธัช หยกอุบล

จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัทเกษตรพัฒนา มีผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่หลายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เริ่มต้น ได้แก่

1. เครื่องนวดข้าว 

2. เครื่องเกี่ยวนวดข้าว 

3. เครื่องอบเมล็ดพืช 

4. เครื่องพรวนดิน 

5. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด 

6. รถไถนา 

ทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักๆ ของทาง บริษัท กลุ่มโรงงานเกษตรพัฒนา จำกัด มาแล้วถึง 30 ปี ประวัติกลุ่มโรงงานเกษตรพัฒนา

          กลุ่มโรงงานเกษตรพัฒนาได้เริ่มก่อตั้งในปี 2518 ในนาม บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์จัดหาและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร โดยได้วิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้ที่และชนิดของพืช รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสินค้าของกลุ่มให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า ตราบใดที่ยังมีผืที่นา ก็อย่าหวังเลยว่างานของเกษตรพัฒนาจะสิ้นสุดลงง่ายๆ เพราะเป้าหมายของเกษตรพัฒนา คือความก้าวหน้าของการเกษตรไทย จนสามารถขยายธุรกิจและผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทในเครือกลุ่มโรงงานเกษตรพัฒนาประกอบด้วย 7 บริษัท ดังต่อไปนี้

 1. ปี 2518     ก่อตั้งบริษัท     บริษัท โรงงานเกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จำกัด
 2. ปี 2523     ก่อตั้งบริษัท     บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 
 3. ปี 2534     ก่อตั้งบริษัท     บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด
 4. ปี 2539     ก่อตั้งบริษัท     บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
 5. ปี 2549     ก่อตั้งบริษัท     บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด สาขาสุรินทร์
 6. ปี 2552     ก่อตั้งบริษัท     บริษัท เกษตรพัฒนาชัยนาท จำกัด
 7. ปี 2553     ก่อตั้งบริษัท     บริษัท รถเกี่ยวข้าวไทย จำกัด
   

บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งและดำเนินกิจการตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ในขั้นแรกทุนจดทะเบียนกำหนดไว้เป็นจำนวนเงิน 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) กรรมการของบริษัทฯ ปัจจุบันมี 3 ท่าน ได้แก่

 1.  นายสมชัย            หยกอุบล
 2.  นางกมลภัทร        หยกอุบล
 3.  นายกิตติศักดิ์        หยกอุบล
   

โดยมี ดร. สมชัย หยกอุบล  เป็น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่  259 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเปิดสำนักงานสาขาสุรินทร์  ตั้งอยู่ เลขที่ 222 หมู่ 10 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 

ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ในปัจจุบัน
 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มี 41 ข้อ โดยวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ คือ ประกอบกิจการโรงงานผลิตและซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับใช้ในการกสิกรรม ซ่อมและต่อตัวถังรถบรรทุก รถพ่วงบรรทุกและรถยนต์โดยสารตลอดจนโรงงานซ่อม ประกอบ ผลิตเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด
 

การรับรองระบบการจัดการมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000
 

พื้นที่/โรงงาน:  บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด เลขที่ 259 หมู่ 1 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ขอบเขตในการขอการรับรอง : ออกแบบและวิจัยพัฒนา ผลิต ซ่อมและบริการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวลำดับการเริ่มก่อสร้างและดำเนินการของบริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด

 

ปี พ.ศ. 2533      พิจารณาสรรหาพื้นที่ดิน สำหรับก่อสร้างสำนักงานและโรงงานผลิต โดยตัดสินใจเลือกพื้นที่ในบริเวณบ้านดอนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อก่อสร้าง และได้เริ่มก่อสร้างโดยทันที 
ปี พ.ศ. 2534      การก่อสร้างสำนักงาน และโรงงานได้แล้วเสร็จประมาณกลางปี ผู้ก่อตั้งได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทะเบียนเลขที่ บอจ.พล. 126  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2534 หลังจากนั้นได้เริ่มดำเนินธุรกิจตลอดปัจจุบัน โดยมีพนักงานในขณะเริ่มกิจการจำนวน 80 คน ทำการผลิตโครงจิ๊กสำหรับประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้เริ่มผลิตเครื่องนวดข้าว

ปี พ.ศ. 2535      เริ่มดำเนินการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา รุ่นเกี่ยวไฮเทค ขนาดลูกนวด 16 นิ้ว และดำเนินโครงการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวแก่เกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณเดือนมิถุนายน 2535 และในจังหวัดพิจิตรประมาณเดือนสิงหาคม 2535 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่นเกียร์ 3 ลูก จำหน่ายลูกค้า

ปี พ.ศ. 2536      บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวนวดข้าว แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระดับหัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสินเชื่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางรวม 16 จังหวัด จำนวนผู้รับการอบรม 120 คน ประมาณเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้ผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่นไฮเพาเวอร์ โดยใช้อุปกรณ์ระบบไฮโดรลิกเป็นของใหม่​จากต่างประเทศ และได้รับความนิยมตลอดมา คือ แบบเพาเวอร์คู่ 

ปี พ.ศ. 2537      ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2537 ได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรอำเภอ​ เกษตรตำบล นักวิชาการเกษตร รวม 4 รุ่น จำนวนผู้รับการอบรมประมาณ 300 คน ได้มีการดำเนินโครงการเกี่ยวข้าวที่ทุ่งกุลาร้องไห้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยชมรมเครื่องเกี่ยวข้าวคุณภาพเกษตรพัฒนา โดยมีสมาชิกชมรมฯ ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ รวม 150 คัน เข้าร่วมโครงการ 

ปี พ.ศ. 2538      ได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเกี่ยวนวดข้าว แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และผู้ใช้งาน รวม 600 คน

ปี พ.ศ. 2539      ในต้นปี พ.ศ.2539 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนาได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าว รุ่นซุปเปอร์เพาเวอร์ โดยนำระบบการส่งกำลังแบบเฟืองทด ( PLANETARY GEAR ) มา​ประกอบในตัวเครื่องเกี่ยวนวดข้าว

ปี พ.ศ. 2541       มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในส่วนของระบบการนวดข้าวของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวใหม่ เป็นรุ่น "ซุปเปอร์ไวไฟ ” เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเกี่ยวนวดข้าว

ปี พ.ศ. 2543       มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวใหม่ เป็นรุ่น  “ไอ้หนุ่มไวไฟ ”เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเกี่ยวนวดข้าว และเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรม  “10 มกรา เกษตรพัฒนารวมใจ” 

 ปี พ.ศ. 2545      มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวใหม่ เป็นรุ่น “ไอ้หนุ่มไวไฟ แบบมีถังเก็บ” เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเกี่ยวนวดข้าว และบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประกอบกิจการธุรกิจ 

ปี พ.ศ. 2546       มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวใหม่ เป็นรุ่น “ ปลดหนี้ ” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ที่มีความต้องการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวราคาถูก มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานที่เหมาะสม

ปี พ.ศ. 2547       มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวใหม่ เป็นรุ่น “ เงินมี ” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ที่มีความต้องการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก เหมาะสมในการเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่สภาพแปลงนาเล็ก

ปี พ.ศ. 2548       บริษัทฯ ได้ดำเนินการประกอบกิจการธุรกิจ ในการบริหารการจัดการงานในการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ตามมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 อย่างต่อเนื่อง มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวใหม่ เพื่อการส่งออกต่างประเทศเพิ่ม คือรุ่น “ มารวยเงินล้าน แบบมีถังเก็บ ” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการสินค้าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวตัวเล็ก เหมาะสมในการเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่สภาพแปลงนาเล็ก

ปี พ.ศ. 2549      ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ได้รับรางวัลจากการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยม (Technology Awards) ประจำปี 2549 ในงาน Techno Mark 2006 จากผลงาน “เครื่องเกี่ยวนวดข้าวเกษตรพัฒนา” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of  Science and Technology) รางวัลที่ได้รับคือ รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) และรางวัลสุดยอดเทคโนโลยียอดเยี่ยม (Best of the Best Technology Awards)

ปี พ.ศ. 2550      ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวรุ่นใหม่ ตามพระราชดำริแนวทางเรื่อง ” เศรษฐกิจพอเพียง ” โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดเล็ก ราคาถูก และสามารถเกี่ยวข้าวได้ทุกสภาพพื้นที่