วันเมล็ดข้าวพิษณุโลก ครั้งที่ 1

      ชมรมเมล็ดพันธ์ข้าวพิษณุโลก จัดกิจกรรม “วันเมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ครั้งที่ 1” ณ ร้านวังเป็ดเกษตรยนต์ 160/1 ม.2 ต.วังเป็ด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.สมชัย หยกอุบล ประธานชมรม ให้เกียรติเป็นประธานในฑิธีเปิด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกและชาวนาทั่วไป มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้ผลิตผู้จำหน่าย และผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Undefined