วิสัยทัศน์


เกษตรพัฒนาจะร่วมสร้างความสำเร็จให้กับ

1.ผู้ซื้อ (ผู้ลงทุนซื้อรถเกี่ยว) 

2.คู่ค้า (Dealer ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ) 

3.ผู้ใช้ (เกษตร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ)

 

พันธกิจ


 1. มีการขายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อและผู้ใช้ ก็คือ ประหยัดเวลา/แรงงานคนและ ช่วยลดการสูญเสียระหว่างเก็บเกี่ยว

   
 2. มีการพัฒนางานผลิตให้สามารถส่งมอบรถได้ตรงตามกำหนดเวลา รถคุณภาพดี คุ้มค่ากับการลงทุน

   
 3. มีการให้บริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการสร้างความสำเร็จแด่ผู้ซื้อและผู้ใช้ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสมบูรณ์

   
 4. มีการพัฒนาระบบการต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ระบบ การตลาด การขาย การบริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย (สินเชื่อ อะไหล่ รับซ่อม รับซื้อ รับเปลี่ยน) การผลิต การพัฒนาสินค้า การให้ความรู้และส่งเสริมธุรกิจการเกี่ยวสินค้าการเกษตร

   
 5. การดำเนินธุรกิจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และสังคมชุมชนที่แวดล้อม