ประธาน บ. เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ต้อนรับคณะสภาอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

      ดร.สมชัย หยกอุบล ประธาน บริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ให้เกียรติต้อนรับ คุณณฐกร  โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกและคณะ ในโอกาศเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ และร่วมจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 1 มีการจัดงานแสดงสินค้าภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อีกมากมาย


Undefined