Dealers ตัวแทนจำหน่าย


 

สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง

  1. มีการให้บริการที่เป็นมิตรกับทุกคน
  2. มีการรักษาคุณภาพของตัวสินค้า
  3. ร้านค้า/สาขา เกิดปัญหามีการทำการแก้ไขทันที
  4. ทำการชี้แจงคำถาม /ปัญหา ของทางร้านค้า/สาขา ทุกเรื่อง
  5. บริการรวดเร็ว จัดส่งอะไหล่ครบถ้วน
  6. นำทีมร้านค้า/สาขา ขายอะไหล่ เข้าสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดด
ไทย