IKAD สถาบันการเรียนรู้เกษตรพัฒนา


 

  1. เรียนรู้ระบบเครื่องจักรกลการเกษตร
  2. เรียนรู้การพัฒนาพันธุ์ข้าว
  3. เรียนรู้การพัฒนาธุรกิจข้าว (ทำนา)
  4. เรียนรู้การประกอบธุรกิจรับจ้างเกี่ยวข้าวให้ประสบความสำเร็จ
  5. เรียนรู้การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

ไทย