Parts Import นำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนอะไหล่


 

  1. มีการพัฒนาสรรหาวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ในการสนับสนุนการผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีคุณภาพ เกี่ยวได้จริง ใช้ได้จริง คืนทุนจริง
  2.  มีการพัฒนาสรรหาวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  3.  สรรหาวัตถุดิบมีคุณภาพมาตรฐาน ราคาย่อมเยา
  4.  สรรหาวัตถุดิบที่มีการดูแลบำรุงรักษาง่าย สะดวกต่อผู้ใช้งาน

 

ไทย