Transport  การขนส่ง


 

  1. บริการขนส่งรถเกี่ยวนวดข้าวได้ทันตามกำหนดเวลา
  2. บริการขนส่งรถเกี่ยวนวดข้าวใกล้ - ไกล รวดเร็ว ปลอดภัย
  3. ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว ทางบริษัทมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน ทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว จึงง่ายต่อการติดต่อประสานงาน

ไทย